Winkelcentrum Westenholte

Dit zijn de winkels van het WC Petuniaplein

Te huur Petuniaplein 6Elke vrijdag is er een markt van 8:00 - 18:00 uur

Kaashandel van Dijk

Daalder Kaas

2 vrije plaatsen


Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar

Aanvragen voor een vaste markt plaats of voor een plaats op een wachtlijst, kunt u schriftelijk richten aan de afdeling Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Contact: Gemeente Zwolle Publiekszaken, afdeling Toezicht & Handhaving

Postbus10007

8000 GA Zwolle

E-mail: postbus@zwolle.nl

Telefoon: 14038

Bezoekadres: Stadskantoor, Lübeckplein 2