Geschiedenis van de markt Zwolle

Centrum markt Zwolle

Zwolle, een markt met een rijke en oude markt geschiedenis. Al in de middeleeuwen bloeiden en groeiden de markten van Zwolle, speciaal de veemarkten. Deze waren immers de grondlegging van de Hollandse stads economie. Zowel de lokale als de regionalen betekenis van deze marktstad maakt Zwolle een marktstad bij uitstek en veel is terug te vinden in de historische monumenten die te bezoeken zijn in deze eeuwen oude stad.

beschermdHier ziet u tussen de marktkramen en de Grote Kerk de voormalige Hoofdwacht, deze dienden als wachtlokaal toen de stad Zwolle nog een militair garnizoen had, hierin werden de soldaten ondergebracht. Het fraaie gebouwtje dateerd uit 1614 en een echt voorbeeld van de Renaissance stijl. Voor dit wachtlokaal stond "het zotte peart", een vreselijk middeleeuws "marteltuig" dit was een driehoekige balk op poten met de scherpe kant naar boven waarop veroordeelde militairen letterlijk met lood in de schoenen hun straf moesten uitzitten.....

Al in 1309 gaf de bisschop van het bisdom Utrecht, de stad Zwolle het recht om een nieuwe jaarmarkt te organiseren, vele veemarkten voor elk stuks vee kon men hier volop bezichtigen en natuurlijk het loven en bieden! In deze marktstad waren al vele handelsmogelijkheden, zo was Zwolle makkelijk bereikbaar in de vroege middeleeuwen voor het scheepsvaartverkeer en de geografische ligging heeft Zwolle de nodige bedrijfigheid en bezoek van oost-west verkeer gebracht. Doch voor deze tijd deden de handelaren al zaken, rond 1250 begonnen kooplieden over de landwegen van Zwolle met de zogenoemde "Hessenwagens" allerlei per schip aangevoerde handel uit het Oostzee gebied, Engeland en landen rond de Middellandse Zee naar het Duitse achterland te vervoeren en via de stad ging de handel ook nog eens van het oosten, naar het westen van Holland.

beschermdHeden ten dagen is de Zwolsche markt zeker uw bezoek waard en voor weinig Euro kunt u hier leuk markt shoppen en met tassen vol, naar huis terugkeren. Koopjes en aanbiedingen zijn er hier dan ook altijd te halen en meede dat de markt in het oude centrum is gelegen maakt uw marktbezoek aan Zwolle een historische Hollandse uitstap. Praat gerust eens over de prijs met de Zwolsche marktkoopman of vrouw en met een leuk praatje krijgt u zo al 50 Euro cent korting! De Zwolsche markt, een erg leuke en gezellige markt die goed bezocht wordt vanuit de gehele regio. Met altijd een druk bezochte markt in het Zwolsche centrum is de marktkoopman / vrouw druk in de weer om er zorg voor te dragen dat alles voor de marktbezoeker vers, goedkoop en naar wens is! 

Uit de ruime keuze, groot en leuk opgezette markt aan "Markt" is het erg leuk marktshoppen Met een bezoek aan de oud Hollands historische stad Zwolle komt u in een eeuwen oude uitstralling van "hoe de markt vroeger was".
beschermdDat de Zwolsche markt belangrijk was "in een ver verleden", blijkt wel uit het feit dat Zwolle een stapelrecht had ( men moest eerst de handel in Zwolle aanbieden) en dit privilege was in 1438 door bisschop Rudolph van Diepholt ingesteld. Levende have, wagens vol wol en rogge en alle gangbare handelsproducten die over de oude Venebrug ( ten zuiden van Coevorden ) of over de Nijebrug ( ten zuidoosten van Ommen ) werden aangevoerd, moesten alvorens te worden verhandeld, altijd eerst op de Zwolsche markt worden aangeboden. De stad was een echte "Hanzestad" en zeer bekende oude marktplaatsen en Hanzesteden zoals Kampen en Deventer waren in de middeleeuwen geduchte concurenten van Zwolle.

De Zwolsche oude markt was de marktplaats bij uitstek om in de middeleeuwen, het voltrekken van vonnissen ten uitvoer te brengen. Ter-rechtstellingen brachten altijd een grote drukte naar de stad en het aantrekkings veld was natuurlijk het marktplein. De "magistaat" moest zo veel mogelijk mensen een spiegel voor houden, om hen tenminste nog op het goede pad te houden... Voor de hoofdwacht aan de zuidkant van de Grote Markt heeft menig geboefte zijn hoofd voelen rollen of aan de galg gebengeld! In het jaartal 1870 is de doodstraf opgeheven en verloor de Grote Markt haar "functie" als dodengalg.
beschermdIn de oude marktstad Zwolle, zijn de contouren van de oude verdedigings vestingwerken nog goed te herkennen rondom de stad. Deze waren ervoor om het de belegeraars extra moeilijk te maken als zij de stad wilden overvallen. Dit moet een grootscheeps aangepakte onderneming zijn geweest in de middeleeuwen daar het een mooie en complete ring van verdedigingswerken is, een echte vestiging. De markten brachten natuurlijk altijd veel handel en geld in roulatie en dit bracht ook lieden met kwade bedoelingen "aan het werk". Tot de tachtigjarige oorlog lag de oude veemarkt aan de andere kant in het noord oosten van de stad, buiten de Diezerpoort. Door de vele oorlogs toestanden moest de markt verplaatst worden binnen de vestiging wal van de stad. Veel monumentale gebouwen hebben de jaren overleeft en ook dat maakt de oude Zwolsche marktplaats zo uniek!

Een echte historische marktwandeling is in Zwolle zo gemaakt, de binnenstad is een ware aaneenschakeling van markten. Vanaf de Nieuwe Markt in het oostelijk stadsdeel zo via de Oude Vismarkt naar de Groote Markt midden in het oude Zwolsche centrum. De Melkmarkt is hier gelijk gelegen en voorbij de Grote Kerk ligt de Ossenmarkt die aan beide zijden van het Onze Lieve Vrouwekerk in de middeleeuwen plaats had en aan de achterkant van de Grote Kerk ligt het Grote Kerkplein dat ook een rijke markt geschiedenis heeft.

Bron: Hollandse Markten