Ter nagedachtenis van Piet Volbeda


Op 11 mei 2023 is mijn man, onze vader en overgrootvader overleden. De sites die Piet met veel trots gebouwd heeft zullen niet meer worden onderhouden.